Một số thống kê của đề thi kết thúc học phần tin học đại cương

Hiện nay, thầy đã chấm xong bài thi của hai lớp thầy dạy là K41 THKT và K41 A QTKD. Thầy đã tiến hành thống kê và điểm số như sau:

  1. Đối với lớp K41 THKT: Chỉ có 1 bài điểm 9, chiếm 2%. 3 bài điểm 8, chiếm 6%. 19 bài điểm 7, chiếm 40%. 15 bài điểm 6, chiếm 32%. 8 bài điểm 5, chiếm 17%. 2 bài điểm 4, chiếm 4%.
  2. Đối với lớp K41 A QTKD: 4 bài điểm 9, chiếm 5%. 19 bài điểm 8, chiếm 26%. 25 bài điểm 7, chiếm 34%. 17 bài điểm 6, chiếm 23%. 8 bài điểm 5, chiếm 11%. 1 bài điểm 3, chiếm 1%.

Các con số % trăm trên đã được làm tròn nên cộng lại có thể trên 100%.

Như vậy, đề năm nay đã có tính phân loại cao hơn. Bài điểm giỏi (8, 9) chỉ chiếm lần lượt là 8% và 31%. Bài điểm 6, 7 (là mốc điểm “đậu”) thì chiếm phần lớn lần lượt là 72% và 57%.

Những câu nhiều người trả lời sai (dưới 40%)

Đề 6:

Câu 3: Bộ xử lý trung tâm làm những nhiệm vụ chính nào sau đây?

Câu này, thật ra là không khó, nhưng các em bị bẫy. CPU bao gồm 3 thành phần chính, mỗi thành phần này có các chức năng khác nhau và câu trả lời đúng là chức năng của 2 thành phần CU và ALU. Nhưng, chức năng của CU đã được biến đổi thành “điều khiển quá trình thực hiện lệnh” (so với trong sách thầy viết là “Bộ điều khiển không trực tiếp thực hiện chương trình mà tạo ra các tín hiệu điều khiển hướng dẫn các bộ phận khác của máy tính thực hiện.”)

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là SAI?

Phát biểu sai là “Trong hệ điều hành Windows, không thực hiện được các phần mềm viết cho hệ điều hành MS-DOS”. Câu này thì em nào có tìm hiểu nhiều sẽ không bị sai, hoặc giáo viên đã có nói. Thầy nhớ là thầy có nói, nhưng chẳng biết các em có để ý không (Trong bảng chọn Start, vào Run…).

Ui, mà những câu hỏi dạng “Phát biểu nào là SAI” thì luôn khá khó chịu nhỉ?

Câu 25: Đặc tính xác định của một thuật toán thể hiện ở điểm:

Câu này mà sai thì chỉ có không chịu học bài thôi.

Câu 29: Trong một chương trình, ta có các câu lệnh sau:

Var a, b:integer;

Begin

a:=10;

b:=(a*10)/5;

End.

Cho chạy chương trình, điều gì xảy ra?

Đáp án đúng là Turbo Pascal thông báo lỗi gán sai kiểu dữ liệu. Vì biến b được khai báo kiểu integer, còn phép chia (/) thì lại trả ra kiểu real. Do đó,…

Câu này chỉ có 14% trả lời đúng, tương đương 5 người. (có 2 người điểm 9, 1 người điểm 8, 2 người điểm 7)

Câu 32: Cho chương trình sau:

var pi:real;

begin

pi:=3.14159;

write(pi);

readln;

end.

Kết quả thu được khi chạy chương trình là?

Đây là một câu kiểm tra kiến thức lệnh write với dạng in có quy cách và không có quy cách. Ai nghĩ mình sai là về ôn lại đi. Câu này chỉ có 27% trả lời đúng, tương đương với 10 người.

Câu 39: Kiểu topology nào mà khi một kết nối bị đứt không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của mạng?

Câu này mà sai thì bó tay chấm com luôn. Chỉ có 35% làm đúng, tương đương 13 đồng chí.

Đề 12: 

Câu 4: Số nào SAI trong các số sau đây?

Ui, các bạn bị lừa mà không biết. Đáp án là 7ADG916. Vì G không được sử dụng trong hệ 16. Thế thui.

Câu 5: 1GB bằng:

Ui trời ơi. Đây là không học bài rồi. Câu này quá dễ rồi: lấy 1024 nhân với 1024 là ra đáp án.

Từ phép nhân ở trên, ta cũng dễ dàng loại trừ 3 câu đáp án rồi. (Nếu các bạn còn nhớ câu hỏi? hihi)

Câu 13: Trong hệ điều hành Windows điều nào sau đây KHÔNG cho phép?

Ah, câu này trong đề có một lỗi nhỏ: chữ “không” không được viết hoa. (để hiểu tại sao phải viết hoa thì các bạn có thể tìm hiểu thêm loạt bài về trắc nghiệm tôi sẽ post lên sau này?)

Câu này đáp án là quá dễ. Vì chỉ có thư mục mới có thư mục con còn tập tin thì không.

Câu 16: Hoàn tất phát biểu sau: “Khi làm việc với Word, việc chọn kiểu gõ Telex hoặc VNI là…”

Nếu bạn có đọc sách Tin học đại cương của tôi viết, thì ở trang 3-1-10, quyển 2, tôi có viết một cái mẹo bao gồm 2 bước. Bước 1 là xác định font chữ muốn gõ. Sau đó, tùy thuộc vào font chữ mà bạn chọn là gì mà sẽ phải chọn bảng mã tương ứng trong bộ gõ.

Hay nói đơn giản hơn, font chữ và bảng mã là phụ thuộc vào nhau, còn kiểu gõ “chả” phụ thuộc vào cái nào cả. Bạn thích gõ kiểu nào cũng được.

Câu 21: Trong hộp thoại Drop Cap, mục Distance from text dùng để:

Câu trả lời là: thiết lập khoảng cách từ chữ cái lớn đầu dòng đến văn bản.

Câu 26: Để biên dịch chương trình trong Turbo Pascal, sử dụng phím/tổ hợp phím nào sau đây?

Để “biên dịch” chớ có phải để “chạy” đâu mà Ctrl+F9 các em.

Câu 31: Trong một biểu thức, các toán tử được thực hiện theo thứ tự nào sau đây?

Thui về học lại đi!

Câu 39: Mạng Bus có đặc điểm là:

Trả lời đại khái: sử dụng chung 1 đường trục để truyền tải tín hiệu.

Đề 20:

Câu 25: Tính xác định của thuật toán thể hiện ở chỗ là:

Đề 6 cũng bị câu này.

Câu 26: Cấu trúc của một chương trình Pascal thông thường bao gồm 3 phần: dòng tiêu đề, phần khai báo, thân chương trình. Phần nào trong 3 phần trên phải có trong tất cả các chương trình Pascal?

Ai cũng chọn là “phần khai báo và thân chương trình”, nhưng sai rồi. Lý do sao? Rảnh thì đọc lại đi.

Câu 27: Turbo Pascal 7.0 cho phép đặt tên cho đối tượng dài tối đa là bao nhiều ký tự?

Câu này thì hơi hóc búa. Bắt nhớ ri thì chán quá!

Câu này chỉ có 3 người nhớ, hoặc “hên”, hehe.

Câu 29: Cho chương trình sau:

var a, b, c: real;

begin

a:=5;

b:=2;

c:=a div b;

writeln(‘Ket qua la: c’);

readln;

end.

Kết quả thu được khi chạy chương trình là:

Chương trình sẽ báo lỗi các bạn à!

Câu 32: Cho chương trình sau:

var a:integer;

begin

a:=10;

write(a);

a:=a+1;

writeln(a);

readln;

end.

Kết quả thu được khi chạy chương trình là: (dấu gạch chân bên dưới là con trỏ trên màn hình)

Câu này chỉ là một câu kiểm tra lên write và writeln thôi mà!

Câu 36: Câu lệnh vòng lặp nào sau đây sẽ in ra màn hình kết quả sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Không thích bàn về câu này lắm!

Câu 38: Người ta có đoạn chương trình sau để thực hiện xóa các ký tự trống đầu một chuỗi ký tự được nhập vào từ bàn phím:

Khi cho chạy chương trình, nếu người ta nhập vào đó một chuỗi toàn các ký tự trống thì chương trình sẽ bị treo. Để sữa lỗi này thì dòng lệnh (1) phải thay bằng dòng lệnh nào sau đây là tối ưu nhất?

Câu này thì thuộc mức độ quá khó. Được chính thầy viết ra để kiểm tra 2 thứ:

 

  • kiểu chuỗi ký tự
  • hiểu biết về phép toán and trong điều kiện của vòng lặp. (Pascal chỉ cần kiểm tra biểu thức bên trái của phép and. Nếu nó đã trả ra False thì đương nhiên cả biểu thức and sẽ là False, cho nên Pascal sẽ không kiểm tra tiếp phần bên phải phép and. Cái này thì thầy chưa nhắc đến bao giờ. Nhưng thử xem các em có chịu tìm hiểu không!)

 

Mà đúng là câu này ác thiệt! Nhưng số người làm được cũng vượt quá mong đợi của thầy.

Đề 27:

Câu 5: Một ký tự trong bảng mã Unicode được biểu diễn bằng mấy bit?

Bó tay bó chân chấm com. Câu này mà cũng sai! Bảng mã Unicode sử dụng 2 byte để mã hóa. 1 Byte bằng ? bit. Vậy 2 byte bằng ? bit.

Câu 11: Trong trường hợp nào thì Windows KHÔNG cho phép chọn một lệnh trên bảng chọn (Menu)?

Câu 16: Trong chương trình Vietkey 2000, chọn bảng mã TCVN3 và kiểu gõ Telex thì trong Word phải chọn font chữ nào để hiển thị được tiếng Việt?

Xem lại trang 3-1-9, quyển 2, sách Tin học đại cương.

Câu 19: Tham khảo hộp thoại Page Setup bên. Bạn cho biết lớp (tab) Margins của hộp thoại Page Setup có thể thiết lập được yếu tố định dạng trang nào sau đây?

Có cái hình chình ình bên cạnh mà cũng trả lời sai -> Không học bài.

Câu 30: Hằng nào sau đây KHÔNG phải là hằng số nguyên?

Tôi hỏi bạn: $123A có phải là số nguyên không?

Câu 32: Một câu kiểm tra về lệnh write, quá đơn giản thế mà cũng sai!

Câu 33: Một câu về lệnh if.

Phép gán := có thể dùng trong biểu thức điều kiện hay không?

Câu 35: Kiểm tra kiến thức về lệnh while.

Một đặc điểm của lệnh while khác với lệnh for là bạn phải thực hiện lệnh thay đổi giá trị của biến đếm.

Đáp án là: Lặp vô tận.

Câu 37: Người ta có đoạn chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương như sau:

Khi chạy chương trình, người ta thấy chương trình luôn trả ra giá trị lớn hơn chứ không phải ước số chung của hai giá trị được nhập vào (Ví dụ: nhập vào hai giá trị là 4 và 12 thì kết quả trả ra là 12). Vậy để chương trình làm việc đúng thì phải sửa đổi dòng lệnh nào?

Câu này cũng thuộc loại quá khó! Nhưng theo thầy thì đây là câu hỏi rất hay.

Câu hỏi này cũng đã chỉ cho các bạn phương pháp để giải. Nếu các bạn thử chạy chương trình với hai giá trị 4 và 12 thì các bạn sẽ thấy ngay ở dòng nào nên sửa thôi.

Những câu ai cũng trả lời đúng (100%)

Đề 20:

Câu 7: Giá trị 121 biểu diễn ở hệ thập phân khi chuyển sang hệ nhị phân sẽ là:

Câu 8: Phép cộng hai số hệ nhị phân 101010111 và 11101 có kết quả là:

Cụ thể điểm của học phần Tin học đại cương thì các em chờ sang tuần sau rồi hỏi phòng giáo vụ nghe.

Những thống kê trên đây chỉ được thực hiện với số lượng nhỏ bài thi của hai lớp K41 THKT và K41 A QTKD nên nó sẽ không đúng với các lớp khác cũng như toàn bộ khóa K41.


About this entry