Tin học đại cương

Tin học đại cương là học phần cơ bản của tin học. Học phần này bao gồm 4 đơn vị học trình, được thiết kế dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế. Học phần này tập trung vào việc sử dụng cơ bản máy vi tính. Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể sử dụng máy vi tính để phục vụ một số công việc cụ thể.

Yêu cầu về trình độ 

 • Sinh viên năm thứ nhất hoặc năm hai
 • Toán cao cấp
Mục tiêu của học phần

Cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về tin học cùng những kỹ năng cơ bản của máy vi tính và mạng Internet

Phân bổ thời gian

Học phần này có thời lượng cho các lớp chính quy, trung cấp là khác nhau nên phân bổ thời gian cho lý thuyết và thực hành được tính theo phần trăm để tiện cho việc điều chỉnh số tiết thực tế. Có thể tùy theo đối tượng lớp học thời lượng giữa lý thuyết và thực hành có thể thay đổi. Khuyến khích tăng thời lượng thực hành.

Nội dung học phần

Học phần Tin học đại cương gồm 4 đơn vị học trình sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về thông tin, hệ thống thông tin, máy tính điện tử, thuật toán, lập trình trên Pascal, hệ điều hành Windows, sử dụng Word và mạng máy tính. Được phân bổ qua 5 chương như sau:

Chương 1: Một số khái niệm cơ sở của tin học – Cung cấp các kiến thức về thông tin, vai trò của thông tin trong kinh tế, hệ thống thông tin, giới thiệu máy tính điện tử, phần cứng và phần mềm máy tính, các hệ đếm và việc biểu diễn thông tin trong máy tính, thuật toán trong lập trình máy tính.

Chương 2: Hệ điều hành của máy vi tính – Giới thiệu khái quát về hệ điều hành, các chức năng chính, phân loại và một số hệ điều hành thông dụng. Sau đó, cung cấp kiến thức về hệ điều hành Windows như: khởi động và thoát khỏi Windows, sử dụng chuột, sử dụng các loại cửa sổ, tìm hiểu Desktop, Menu Start, thanh Taskbar, sử dụng Windows Explorer để thao tác với tập tin và thư mục, chương trình soạn thảo văn bản Notepad.

Chương 3: Hệ soạn thảo văn bản MS Word – Giới thiệu MS Word và kiến thức cơ bản để soạn thảo văn bản trong MS Word, bao gồm: sử dụng thanh công cụ, menu; tạo mới, mở hay lưu trữ văn bản; các thao tác trên khối văn bản, định dạng văn bản, định dạng trang, in ấn, bảng biểu.

Chương 4: Sơ lược ngôn ngữ lập trình Pascal – Trình bày phương pháp giải bài toán trên máy tính, giải bài toán sử dụng chương trình Turbo Pascal; các phần tử cơ bản, các kiểu dữ liệu, cách khai báo hằng, biến và kiểu, biểu thức, câu lệnh của Pascal; lập trình các bài toán đơn giản và phức tạp.

Chương 5: Mạng máy tính – Cung cấp kiến thức cơ sở của mạng máy tính, mạng cục bộ (LAN), mạng Internet và Intranet, các dịch vụ chủ yếu trên Internet.

Tài liệu học tập

Trường ta hiện nay chưa có giáo trình riêng, nên vẫn sử dụng các giáo trình của trường khác. Các tài liệu chủ yếu sau:
 1. Giáo trình Tin học đại cương, Chủ biên PGS. TS. Hàn Viết Thuận, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, năm 2007.

Đây là giáo trình chính. Ngoài ra, các bạn đọc thêm các tài liệu sau:

 1. Tin học đại cương, Quyển 1 và 2, Phiên bản 1.0, Giảng viên Lê Viết Mẫn, Đại học Kinh tế Huế.

Quyển 1 viết về 2 chương 1 và 2, quyển 2 viết về chương 3. Hai quyển này được tôi biên soạn viết mục đích dùng kết hợp với hình thức giảng dạy bằng slide. Các bạn có thể tìm bản photo hai quyển này ở các tiệm Photo gần trường. Hoặc tải bản pdf từ phần Sách Tin học đại cương, quyển 1 và 2, phiên bản 1.0 bên dưới.

 1. Các tài liệu khác về các vấn đề giảng dạy trong chương trình.

Các bạn có thể tìm bất kỳ sách nào về các chủ đề trong chương trình cũng được. Các bạn có thể tìm ở thư viện trường hoặc Trung tâm học liệu – Đại học Huế.

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Theo quy định mới, điểm học phần của sinh viên sẽ bao gồm 3 phần: điểm thi kết thúc học phần, điểm thái độ học tập và điểm quá trình. Với học phần Tin học đại cương, phần trăm điểm mỗi phần như sau:
 1. Đối với các lớp ngành Kinh tế, QTKD: 10% điểm thái độ học tập, 20% điểm quá trình và 70% điểm thi kết thúc học phần.
 2. Đối với lớp ngành Tin học Kinh tế: 10% điểm thái độ học tập, 30% điểm quá trình và 60% điểm thi kết thúc học phần.

Hình thức thi kết thúc học phần

Với học phần này, hình thức thi kết thúc học phần đã được thống nhất là thi trắc nghiệm.
Các bạn sinh viên có thể xem đề cương ôn tập tại đây.

Slide bài giảng 

Slide giới thiệu học phần Tin học đại cương

Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ CỦA TIN HỌC

        Bài 1: Thông tin và thông tin kinh tế và vai trò của thông tin trong quản lý

        Bài 2: Hệ thống thông tin

        Bài 3: Phần cứng máy vi tính

        Bài 4: Phần mềm máy vi tính

        Bài 5: Biễu diễn thông tin trong máy tính

        Bài 6: Tin học và ứng dụng của tin học

Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH

        Bài 1: Hệ điều hành

        Bài 2: Hệ điều hành Windows

        Bài 3: Quản lý tập tin và thư mục

Chương 3: HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD

        Bài 1: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản

        Bài 2: Làm quen với Word

        Bài 3: Biên tập văn bản

        Bài 4: Định dạng văn bản

        Bài 5: Định dạng đoạn văn

        Bài 6: Tạo khung và làm nền

        Bài 7: Thiết kế trang

        Bài 8: Các công cụ hỗ trợ biên tập

        Bài 9: Đồ họa trong văn bản

        Bài 10: Tạo và làm việc với bảng

Chương 4: SƠ LƯỢC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

        Bài 1: Giải bài toán bằng máy tính điện tử

        Bài 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal

        Bài 3: Các phần tử cơ bản của Pascal

        Bài 4: Kiểu dữ liệu

        Bài 5: Hằng, biến, biểu thức và câu lệnh

        Bài 6: Xuất nhập dữ liệu

        Bài 7: Lập trình bài toán đơn giản

        Bài 8: Lập trình bài toán phức tạp

        Bài 9: Kiểu chuỗi ký tự

Chương 5: MẠNG MÁY TÍNH

        Bài 1: Cơ sở mạng máy tính

        Bài 2: Mạng Internet

        Bài 3: Sử dụng mạng

Sách Tin học đại cương, Quyển 1 và 2, Phiên bản 1.0 

Giới thiệu

Cách giảng dạy bằng slide có nhiều ưu điểm như:

 • Kiến thức giảng dạy được tổng hợp, rõ ràng.
 • Không còn kiểu đọc chép, nên tạo tính tự học cho sinh viên.
 • Mọi thông tin đã có sẵn trên slide nên giáo viên có nhiều thời gian hơn để giảng bài, và từ đó có thể nói thêm nhiều vấn đề chuyên sâu.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những nhược điểm như:

 • Hình thức học của sinh viện hiện nay chưa thay đổi kịp theo những yêu cầu của giảng dạy bằng slide.
 • Một số sinh viên không theo kịp bài giảng, chưa quen ghi chép, dẫn đến khó khắn trong ôn tập lại bài đã học.

Giữa năm 2006, tôi đã tham gia lớp học quản trị mạng CCNA và CCNP, 2 chứng chỉ quản trị mạng do công ty Cisco cấp. Qua khóa học này, tôi được tiếp cận một hình thức viết sách khá phù hợp cho hình thức giảng dạy bằng slide. Các trang trong sách này đều được viết dưới dạng: Một trang giấy được chia làm 2 phần, phần trên là hình 1 slide bài giảng, phần dưới là văn bản giải thích nội dung của slide đó. 

Cách viết như trên có những ưu điểm sau:

 • Sinh viên có thể dùng để tự học những nội dung theo đúng bài giảng của giáo viên.
 • Sinh viên đọc trước bài ở nhà, thì khi lên nghe giảng sẽ nhanh nắm bắt được các nội dung hơn, có thể kết hợp nghe giảng với khi chép hoặc gạch chân những ý chính.
 • Sinh viên có một tài liệu ngắn gọn để học ôn trước khi thi kết thúc học phần với hình thức trắc nghiệm.

Những ưu điểm trên đã giải quyết những trăn trở của tôi về hình thức giảng dạy bằng slide.

Đến tháng 8 năm 2006, tôi bắt đầu viết quyển 1, với nội dung là 2 chương đầu tiên 1 và 2. Và hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2006. Ngay sau khi hoàn thành, quyển này đã được dùng để giảng dạy cho lớp hệ vừa học vừa làm ở Nam Đông. Kết thúc phản hồi từ sinh viên là khá tốt.

Đến học kỳ II năm học 06-07, tôi viết tiếp quyển 2, với nội dung là chương 3. Và hoàn thành ngày 1 tháng 4 năm 2007. Quyển 1 và 2, được dùng giảng dạy đầu tiên cho khóa 40.

Những dự định tiếp theo

Nếu thời gian cho phép tôi sẽ sớm hoàn thành quyển 3 bao gồm chương 4 và 5. Sau đó, tôi sẽ soạn một quyển bài tập và bài thực hành.
Tôi còn một dự định nữa là biên tập một quyển sách mà nội dung sẽ được lấy từ trang blog này.

Quyển 1

Chương 1:     

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Chương 2:

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Quyển 2

Chương 3:

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Tài liệu tham khảo

[1] PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2007.
[2] TS. Trương Văn Tú – TS. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2000.
[3] PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học ứng dụng, NXB Thống kê và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2006.
[4] PGS. TS. Nguyễn Gia Định, Tin học đại cương, NXB Giáo dục, năm 1998.
[5] TS. Lê Văn Nam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Internet và khai thác thông tin mạng Trường ĐHKTQD.
[6] Tô Văn Nam, Giáo trình Hệ các chương trình ứng dụng, NXB Giáo dục, năm 2004.
[7] Lưu Dũng – Hồng Sơn, Giáo trình tin học phổ thông ICDL Học phần 1 & 2, NXB Lao động xã hội, năm 2006.
[8] Hồ Sĩ Đàm, Tin học 10, NXB Giáo dục, năm 2006.
[9] Hồ Sĩ Đàm, Bài tập Tin học 10, NXB Giáo dục, năm 2006.
[10] PGS. TS. Bùi Thế Tâm – Bùi Thị Nhung, Giáo trình Tin học Cơ sở, NXB Giao thông vận tải, năm 2005.
[11] Bùi Văn Thanh – Ngô Ánh Tuyết, Nghề Tin học ứng dụng, NXB Giáo dục, năm 2003.
[12] Microsoft, Tin học căn bản: Máy tính & sử dụng máy tính, NXB Giáo dục, năm 2006.
[13] Microsoft, Tin học căn bản: Cơ bản về soạn thảo văn bản, NXB Giáo dục, năm 2006.
[14] Alan Swann, Design & Layout, Volume 1 & 2, NXB Trẻ, năm 2004.
[15] Nguyễn Xuân Phong, Tin học căn bản: Làm chủ bàn phím, NXB Thanh niên, 2003.
[16] VN-Guide tổng hợp và biên dịch, Cấu trúc máy tính cơ bản và nâng cao, NXB Thống kê, năm 2001.
[17] Phùng Kim Hoàng, Kiến thức thiết yếu về Mạng máy tính, NXB Đà Nẵng, năm 2000.
[18] Quách Tuấn Ngọc, Ngôn ngữ lập trình Pascal, NXB Giáo dục.

Bài tập và bài thực hành

Bài thực hành chương 1

Bài thực hành chương 2

Bài thực hành chương 3

Bài thực hành tổng hợp

Bài thực hành chương 4
About

About about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about about.

Danh mục

Blog Stats

 • 20,176 hits

Flickr Photos

Kirkjufell

Puss Moth Caterpillar

Ice Elephant Seal - HFF

More Photos

%d bloggers like this: